Θάνατοι από €μβόλια C∅vid Παγκοσμίως

0

* O μετρητής έχει προγραμματιστεί βάσει μαθηματικού μοντέλου με στοιχεία και στατιστικές αναγωνές από το OpenVAERS και άλλες βάσεις δεδομένων καταγραφής παρενεργειών. Περί του μετρητή