Λήψη

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Έχοντας υπόψη: Τη Β’ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

3