Μπορείτε πλέον να δείτε όλα τα άρθρα της σελίδας. Ναι, και τα παλιά!

Post Photo
Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Μου πήρε ένα διωράκι το πρωί. Τώρα θα δείτε στο τέλος της κεντρικής σελίδας τρία νέα κουμπιά.

Στο τέλος της κεντρικής σελίδας προστέθηκαν τρία κουμπιά. Αλλάζουν ανάλογα με το που βρίσκεστε κατά την πλοήγηση.

Παλαιότερα, κεντρική και νεότερα. Αν δεν υπάρχουν νεότερα εμφανίζεται ένα τέταρτο κουμπί με τον τίτλο δημοφιλή.

Η δυσκολία όταν προσθέτω μια νέα λειτουργία έγκειται στον καταναγκασμό που έχω όταν προσθέτω νέο κώδικα να εκτελείται όσο γρήγορα εκτελούνταν το σύστημα και χωρίς το νέο κώδικα! Τουλάχιστον να πλησιάζει αρκετά τον προηγούμενο χρόνο εκτέλεσης. Δεν μπορώ το αργό λογισμικό. Με τρελαίνει.

Απολαύστε λοιπόν και τα παλιά άρθρα της σελίδας.

Κοινοποίησε το άρθρο

Στήριξε μια από τις λιγοστές οάσεις ελεύθερης γραφής κοινοποιώντας το άρθρο. Έτσι στηρίζεις τη σελίδα ώστε αύριο να μπορεί να στηρίξει και σένα.